26.5.15

NUMERAALIT | ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

NUMERAALIT | ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ


Perusluvut


Nom. Part. Gen. Ine. Ill.

yksi yhtä yhden yhdessä yhteen
yhdet yksiä yksien yksissä yksiin

kaksi kahta kahden kahdessa kahteen
kahdet kaksia kaksien kaksissa kaksiin

kolme kolmea kolmen kolmessa kolmeen
kolmet kolmia kolmien kolmissa kolmiin

neljä neljää neljän neljässä neljään
neljät neljiä neljien neljissä neljiin

viisi viittä viiden viidessä viiteen
viidet viisiä viisien viisissä viisiin

kuusi kuutta kuuden kuudessa kuuteen
kuudet kuusia kuusien/ kuusissa kuusiin


kuutten


seitsemän  seitsemää seitsemän seitsemässä seitsemään
seitsemät seitsemiä seitsemien seitsemissä seitsemiin

kahdeksan kahdeksaa kahdeksan kahdeksassa kahdeksaan
kahdeksat kahdeksia kahdeksien kahdeksissa kahdeksiin

yhdeksän yhdeksää yhdeksän yhdeksässä yhdeksään
yhdeksät yhdeksiä yhdeksien yhdeksissä yhdeksiin

kymmenen kymmentä kymmenen kymmenessä kymmeneen
kymmenet kymmeniä kymmenien kymmenissä kymmeniin

yksitoista yhtätoista yhdentoista yhdessätoista yhteentoista
yhdettoista yksiätoista yksientoista yksissätoista yksiintoistaJärjestysluvut

neljäskymmenesviides
neljättäkymmenettäviidettä (part. mitä?)
neljännenkymmenennenviidennen (gen. minkä?)
neljänteenkymmenenteenviidenteen (ill. mihin?)


Nom.              Part.                 Gen.                   Ine.                        Ill.

ensimmäinen  ensimmäistä ensimmäisen ensimmäisessä ensimmäiseen
toinen toista toisen toisessa toiseen
kolmas kolmatta kolmannen kolmannessa kolmanteen
neljäs neljättä neljännen neljännessä neljänteen
viides viidettä viidennen viidennessä viidenteen
kuudes kuudetta kuudennen kuudennessa kuudenteen
seitsemäs seitsemättä seitsemännen seitsemännessä seitsemänteen
kahdeksas kahdeksatta kahdeksannen kahdeskannessa kahdeksanteen
yhdeksäs yhdeksättä yhdeksännen yhdeksannessa yhdeksänteen
kymmenes kymmenettä kymmenennen kymmenennessä kymmenenteen
yhdestoista yhdettätoista yhdennentoista yhdennessätoista yhdenteentoista
kahdestoista     kahdettatoista    kahdennentoista   kahdennessatoista    kahdenteentoista


sadas  sadatta  sadannen   sadannessa   sadanteen
tuhannes
tuhannetta  tuhannennen  tuhannennessa  tuhannenteen1. Tänään on 29. toukokuuta.
2. Olen syntynyt 29.toukokuuta
3. Olen syntynyt toukokuun 29.päivänä.
4. Olen syntynyt 29.5.1975 = kahdeskymmenesyhdeksäs toukokuuta vuonna tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi.
5. Hän on lomalla 25.6. - 22.7. = kahdennestakymmenennestäviidennestä kesäkuuta kahdenteenkymmenenteentoiseen heinäkuuta.
6. Asumme 16. kerroksessa.
7. Yritäpä nousta 16. kerrokseen, kun hissi ei toimi.
8. Maria menee viidennelle luokalle.
9. Poikamme opiskelee kolmannella luokalla.

10. -Monesko päivä tänään on?
      -Tänään on 10. huhtikuuta.

11. -Minä päivänä on juhannus?
      -Tänä vuonna juhannus on 24. kesäkuuta.

12. Ilmoittautukaa kurssille syyskuun 30.mennessä
13. Svetlana asuu Vasiilin Saarella 9. linjalla.
14. Palaan kotiin kello 11:00 jälkeen.
15. Joka 10. suomalainen on työtön.
16. Tulen lomalta 22.7.
17. Toimisto on auki  8 - 16.


Numerot kirjaimin / Числительные словамиCopyright 2015 © Verana Services