12.9.15

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! | 

Добро пожаловать на курсы финского языка!
Uusi lukuvuosi on alkanut taas! Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Veran kursseista löytyy räätälöityjä kursseja ja yksityisopetusta. Tutustukaa kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa mahdollisimman pian, sillä viimeiset opiskelupaikat jaetaan nyt! Tervetuloa!

Новый учебный год начался! Учим финский в Хельсинки и онлайн по Skype. Здесь вы сможете найти тип учебы подходящий именно для вас. Как групповые, так и личные занятия разрабатываются индивидуально для каждого учащегося и каждой группы. Ознакомьтесь с типами уроков и записывайтесь скорее! Сейчас распределяются последние свободные места!
Добро пожаловать!

27.8.15

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! | Добро пожаловать на курсы финского языка!


Uusi lukuvuosi alkaa taas! Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä! Veran kursseista löytyy räätälöityjä kursseja ja yksityisopetusta. Tutustukaa kurssivalikoimaan ja ilmoittautukaa mahdollisimman pian, sillä opiskelupaikkoja on rajoitetusti! Tervetuloa!

Начинаем новый учебный год! Учим финский в Хельсинки и онлайн по Skype. Здесь вы сможете найти тип учебы подходящий именно для вас. Как групповые, так и личные занятия разрабатываются индивидуально для каждого учащегося и каждой группы. Ознакомьтесь с типами уроков и записывайтесь скорее! Количество мест в малых группах ограничено. 
Добро пожаловать!

КУРС "ФИНСКИЙ С НУЛЯ"

ИНТЕНСИВНЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС

ПОДГОТОВКА К YKI-ТЕСТУPartitiivi mon. Harjoitus

Партитив множественного числа | Partitiivin monikko

Слова, заканчивающиеся на -O/-Ö , -U/-Y

Kirjoita partitiivin yksikkö ja monikko mallin mukaan. Напиши слова в партитиве ед. и мн.числа по примеру.

Malli:
Juusto :     kaksi juustoa - paljon juustoja
Tyttö :       kaksi tyttöä - paljon tyttöjä
Kurkku:    kaksi kurkkua - paljon kurkkuja
Hylly:       kaksi hyllyä - paljon hyllyjä 

Norsu, seutu, sulku, lamppu, puhelu, huhu, alku, akku, jakku, maku, kakku, muistitikku, laukku, kinkku, pilkku, tasku, puku, luku, potku, suku, halu, sielu, reilu, viulu, koulu, taulu, aamu, sumu, vappu, lippu.

Sähkö, kello, lämpö, lento, matto, pelto, laakso, jakso, heikko, koko, tango, teko, purjo, verkko, kerho, joukko, ukko, pullo, kilo, talo, peukalo, tavaratalo, kuutamo, lukko, pallo, ilmapallo, valo, hieno, runo, meno, jano, jono, ero, iso, ehto, liitto, maito, taito, loisto, hoito, kunto, auto, foto.


Слова, заканчивающиеся на  -А , в которых в первом слоге -a, -e, -i. 


Kirjoita partitiivin yksikkö ja monikko mallin mukaan. Напиши слова в партитиве ед. и мн.числа по примеру.

Malli:
Pizza: kaksi pizzaa - paljon pizzoja

Tarha, kaula, kirja, lakka, naula, herra, kissa, kartta, sana, vauva, halpa, seura, marja, velka, firma, sauna, kauppa, peura, kaura, tapa, jalka, litra, pala, kasa, kansa, ankka, palkka, laiska,  matka, kala, kana, tila, taulu, naama, leima, maailma, ilma, virta.


Слова, заканчивающиеся на  -А , в которых в первом слоге -o, -u.


Kirjoita partitiivin yksikkö ja monikko mallin mukaan. Напиши слова в партитиве ед. и мн.числа по примеру.

Malli:
Muna: kaksi munaa - paljon munia

Koira, rouva, oma, kukka, suora, ura, sohva, kuuma, rupla, juhla, kova, voima, loma, huopa, lupa, tupa, oksa, ruoka, kohta, suunta, rulla, pulla, kulta, kunta, pouta, kuiva, puhuva, tuttava.


27.7.15

Vera-open tervehdys | Приветствие Веры

Kun kesä on kylmä, niin mikään ei häiritse hyvää opiskelua. Ja viikonloppuna levähtämään!
Раз лето холодное, то ничто не мешает хорошей учебе. А в выходные - отдыхать!

Velkua. Turun saaristo. On kivaa olla ison veneen ohjaamossa ja ratin ääressä!

Aikamuodot. Harjoitus

Tehtävä:
Allaolevasta linkistä löytyy verbiluettelo. Muodosta kaikki aikamuodot joka verbille.
По нижеуказанной ссылке  найдешь  список глаголов. Поставь каждый глагол во все временные формы.

Verbit | Глаголы

Malli / Пример:

Preesens
minä puhun
minä en puhu
me puhumme
me emme puhu


Imperfekti
minä puhuin
minä en puhunut 
me puhuimme
me emme puhuneet

Perfekti
minä olen puhunut
minä en ole puhunut
me olemme puhuneet
me emme ole puhuneet


Pluskvamperfekti
minä olin puhunut
minä en ollut puhunut
me olimme puhuneet
me emme olleet puhuneet

12.6.15

Hyvää Juhannusta !

Rakkaat ystävät,
Kesä on tullut! Ja Juhannus lähestyy :) 
Oikein kaunista ja lystikästä Juhannusta teille kaikille! Nauttikaa täysillä!)
Olen lomalla 19.-26.6.2015. Sen jälkeen jatketaan koulutusta normaalin rytmin mukaisesti.
Kuulemiin:) 

Дорогие друзья ,
Лето наконец-то пришло! И Юханнус приближается :)
Очень красивого и веселого Юханнуса всем вам! Наслаждайтесь по полной!)
Я в отпуске 19.-26.6.2015. После чего продолжим обучение в нормальном ритме.
До связи:)

Vera


26.5.15

NUMERAALIT | ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

NUMERAALIT | ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ


Perusluvut


Nom. Part. Gen. Ine. Ill.

yksi yhtä yhden yhdessä yhteen
yhdet yksiä yksien yksissä yksiin

kaksi kahta kahden kahdessa kahteen
kahdet kaksia kaksien kaksissa kaksiin

kolme kolmea kolmen kolmessa kolmeen
kolmet kolmia kolmien kolmissa kolmiin

neljä neljää neljän neljässä neljään
neljät neljiä neljien neljissä neljiin

viisi viittä viiden viidessä viiteen
viidet viisiä viisien viisissä viisiin

kuusi kuutta kuuden kuudessa kuuteen
kuudet kuusia kuusien/ kuusissa kuusiin


kuutten


seitsemän  seitsemää seitsemän seitsemässä seitsemään
seitsemät seitsemiä seitsemien seitsemissä seitsemiin

kahdeksan kahdeksaa kahdeksan kahdeksassa kahdeksaan
kahdeksat kahdeksia kahdeksien kahdeksissa kahdeksiin

yhdeksän yhdeksää yhdeksän yhdeksässä yhdeksään
yhdeksät yhdeksiä yhdeksien yhdeksissä yhdeksiin

kymmenen kymmentä kymmenen kymmenessä kymmeneen
kymmenet kymmeniä kymmenien kymmenissä kymmeniin

yksitoista yhtätoista yhdentoista yhdessätoista yhteentoista
yhdettoista yksiätoista yksientoista yksissätoista yksiintoistaJärjestysluvut

neljäskymmenesviides
neljättäkymmenettäviidettä (part. mitä?)
neljännenkymmenennenviidennen (gen. minkä?)
neljänteenkymmenenteenviidenteen (ill. mihin?)


Nom.              Part.                 Gen.                   Ine.                        Ill.

ensimmäinen  ensimmäistä ensimmäisen ensimmäisessä ensimmäiseen
toinen toista toisen toisessa toiseen
kolmas kolmatta kolmannen kolmannessa kolmanteen
neljäs neljättä neljännen neljännessä neljänteen
viides viidettä viidennen viidennessä viidenteen
kuudes kuudetta kuudennen kuudennessa kuudenteen
seitsemäs seitsemättä seitsemännen seitsemännessä seitsemänteen
kahdeksas kahdeksatta kahdeksannen kahdeskannessa kahdeksanteen
yhdeksäs yhdeksättä yhdeksännen yhdeksannessa yhdeksänteen
kymmenes kymmenettä kymmenennen kymmenennessä kymmenenteen
yhdestoista yhdettätoista yhdennentoista yhdennessätoista yhdenteentoista
kahdestoista     kahdettatoista    kahdennentoista   kahdennessatoista    kahdenteentoista


sadas  sadatta  sadannen   sadannessa   sadanteen
tuhannes
tuhannetta  tuhannennen  tuhannennessa  tuhannenteen1. Tänään on 29. toukokuuta.
2. Olen syntynyt 29.toukokuuta
3. Olen syntynyt toukokuun 29.päivänä.
4. Olen syntynyt 29.5.1975 = kahdeskymmenesyhdeksäs toukokuuta vuonna tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi.
5. Hän on lomalla 25.6. - 22.7. = kahdennestakymmenennestäviidennestä kesäkuuta kahdenteenkymmenenteentoiseen heinäkuuta.
6. Asumme 16. kerroksessa.
7. Yritäpä nousta 16. kerrokseen, kun hissi ei toimi.
8. Maria menee viidennelle luokalle.
9. Poikamme opiskelee kolmannella luokalla.

10. -Monesko päivä tänään on?
      -Tänään on 10. huhtikuuta.

11. -Minä päivänä on juhannus?
      -Tänä vuonna juhannus on 24. kesäkuuta.

12. Ilmoittautukaa kurssille syyskuun 30.mennessä
13. Svetlana asuu Vasiilin Saarella 9. linjalla.
14. Palaan kotiin kello 11:00 jälkeen.
15. Joka 10. suomalainen on työtön.
16. Tulen lomalta 22.7.
17. Toimisto on auki  8 - 16.


Numerot kirjaimin / Числительные словамиCopyright 2015 © Verana Services

13.4.15

Joku-jokin harjoitus

Täydennä joku tai jokin -sanalla oikeassa muodossa.
 Дополни словами joku  или jokin в правильной форме

1. Maria pyrkii (              ) korkeakouluun opiskelemaan taloustiedettä.
2. Maria on valmistunut (             ) korkeakoulusta lääkäriksi.
3. Hän ei valmistunut ( mikä    ) , mutta keräsi  valtavat määrät opintoviikkoja aina logistiikasta lapsipsykologiaan asti.
4. Hän ei valmistunut lääkäriksi, mutta hänestä tuli (       ) ammattilainen.
5. Merja kävi (           ) koulua (            ) Saksassa.
6. Keväällä he osallistuivat (         ) kansainväliseen kokoukseen.
7. Perjantaina (         ) soitti sinulle ja sanoi lähettävänsä (       ) tarjouksen.
8. ( kuka     ) ei soittanut minulle, eikä lähettänyt (mikä   ) tarjouksia.
9. Eilisessä kokouksessa oli käsitelty ainakin (        ) projektin asioita.
10. (           ) läsnäolijoiden mielestä projekti ei onnistunut.
11. Tämä tyyppi ilmeisesti luullut minua (        ) muuksi.
12. Kysy tarjousta (        ) asiantuntijalta.
13. Pedro ajattelee (       ) naista.

9.4.15

Tarkastaa vai tarkistaa?


Mikä on tarkistaa ja tarkastaa -sanojen välinen merkitysero? Voiko verbejä sekoittamalla mokata?
Tarkastaa ja tarkistaa ovat merkitykseltään lähellä toisiaan, mutta niiden välille tehdään sanakirjoissa ja kielioppaissa kuitenkin selvä ero. Kun jotakin asiaa tarkastetaan, silloin tutkitaan, onko se hyvä, ehjä, kunnossa tms. Esimerkiksi matkaliput tarkastetaan. Tarkistaminen taas merkitsee sitä, että jotakin ei pelkästään tarkasteta, vaan mahdolliset virheet tai epäkohdat myös korjataan. Esimerkiksi käsikirjoituksen kieliasu tarkistetaan ennen julkaisua.
Tarkistaa on siis enemmän kuin tarkastaa. Katsastuksessa auton jarrut vain tarkastetaan, mutta jos niiden kunto epäilyttää, ne olisi hyvä tarkistaa huoltamolla jo etukäteen.
Kyse on lähinnä vivahde-erosta ja puhekielessä merkitykset ovat muutenkin väljiä, joten verbit sekoittamalla ei yleensä suurta mokaa synny ainakaan arkisessa kielenkäytössä. Yleiskielessä ja virallisissa yhteyksissä ero on kuitenkin hyvä ottaa huomioon. Esimerkiksi hinnat yleensä tarkistetaan eikä tarkasteta, koska samalla niitä voidaan myös muuttaa. Yhdistyslaissa puhutaan pöytäkirjan tarkastamisesta, joten ”pöytäkirjantarkistajia” ei pitäisi kokouksissa valita.
 Yliopistonlehtori Vesa Jarva, Kielten laitos
Jyväskylän yliopiston Kielikampus

17.2.15

ADVERBI -STI наречие

Adverbi -sti
Наречие -sti

Обычно наречие выражает способ (как что-либо делать, сделать, делается, сделается).
Формируется наречие с помощью окончания -sti, которое присоединяется к основе однокоренного прилагательного.
например:  nopea - nopea/sti
Окончание -sti влияет на чередование согласных в слове:
helppo - helposti

kiltti - kiltisti
suuri - suuresti
kaunis - kauniisti
puhdas - puhtaasti
huono - huonosti
ruma - rumasti
vapaa - vapaasti
tavallinen - tavallisesti

Lapset käyttäytyvät kiltisti.
Työ on tehty ahkerasti.
Saavuimme onnellisesti kotiin.
Hän teki kaikki oikeasti.


16.2.15

K-p-t vaihtelu

K P T -VAIHTELU HARJOITUS УПРАЖНЕНИЕ 1:

Kirjoita sanat -ssa/ssä tai -lla/llä päätteiden kanssa |
Напиши слова с окончаниями -ssa/ssä  или -lla/llä.

Malli | Пример: mansikka - mansikassa, kampa - kammallassa/ssä: lla/llä:
tanssi paikka
tasku munkki
sänky kampa
parta yrittäjä
posti tontti
mustikka matka
paita tahdo
makkara tauko
tomaatti opettaja
mappi pappi
kännykkä tyttö
rekka pippuri
laatikko etikka
kurkku ketsuppi
leipä sinappi
nakki paistinpannu
salaatti käsky
kakku automaatti
karkki sauna
pullo vasikka
kattila hotelli
kuppi pöytä
muki hylly
persikka Pekka
kirsikka Sirkka
vadelma Matti
lakka Riitta
lasku Anna

K P T -VAIHTELU HARJOITUS УПРАЖНЕНИЕ 2:

Pane alla olevat sanat genetiiviin ja muodosta niiden kanssa sanaparit / Поставь нижеуказанные слова в генетив и составь с ними словосочетания:

Malli | Пример: tanssi - tanssin ilo, tasku - taskun ompelu, sänky - sängyn patja

AIKAMUODOT ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА


ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРФЕКТА


Внимание! В тексте по ссылке ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРФЕКТА имеются ошибки/опечатки:
Под глаголом etsiä в 3л ед.ч. написано: etsi. Правильно: etsii.
Под глаголом juoda написано: en juonyt. Правильно: en juonut.
В конце страницы последние глаголы häiritä и lukita перепутаны полностью. Но в остальном таблица удобна для обучения.

PERFEKTI | ПЕРФЕКТ

PLUSKVAMPERFEKTI | ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ


HARJOITUS 1 |  УПРАЖНЕНИЕ1
Allaolevasta linkistä löytyy verbiluettelo. Muodosta kaikki aikamuodot joka verbille.
По нижеуказанной ссылке найдешь  список глаголов. Поставь каждый глагол во все временные формы.

VERBIT | ГЛАГОЛЫ

Malli / Пример:

Presens
minä puhun
minä en puhu
me puhumme
me emme puhu


Imperfekti
minä puhuin
minä en puhunut 
me puhuimme
me emme puhuneet

Perfekti
minä olen puhunut
minä en ole puhunut
me olemme puhuneet
me emme ole puhuneet


Pluskvamperfekti
minä olin puhunut
minä en ollut puhunut
me olimme puhuneet
me emme olleet puhuneet


HARJOITUS 2 | УПРАЖНЕНИЕ 29.2.15

Harjoitus. Lausetyypit

Harjoitus
Поставь глаголы в скобках в нужную форму.

1. Minä (auttaa) (sinä) (oppia) läksyt.
2. Minä (jäädä) (koti) (odottaa) (sinä).
3. (Tahtoa) sinä (mennä) naimisiin hänen kanssa?
4. (Uskaltaa) sinä (lähteä) sinne nyt?
5. Me (yrittää)  (järjestää) asiat mahdollisimman hyvin.
6. (Pystyä) sinä (ymmärtää) heitä? 
7. (Voida) sinä (auttaa) meitä?
8. (Tulla) sinä (hakea) lasta päiväkodista?
9. Minä (joutua)  (lähteä) työhön syömättä.

Предложения типа глагол+глагол

Предложения типа  глагол + глагол

Глаголы требующие 1.инфинитива:
aikoa, alkaa, ajatella, antaa, haluta, huomata,  jaksaa, koettaa, luvata, muistaa, nähdä, osata, pelätä, pitää, päättää, saada, saattaa, sallia, tahtoa, taitaa, tarvita, täytyä, uhata, unohtaa, uskaltaa, viitsiä, voida, ymmärtää, yrittää.

Osaatko laittaa ruokaa ?
Aiomme opiskella espanjaa.
Unohdin kertoa sinulle matkastamme.

Глаголы требующие 3.инфинитива в иллативе:
auttaa, joutua, jäädä, jättää, kutsua, käskeä, kyetä, lähettää, lähteä, matkustaa, mennä, määrätä, opetella, opettaa, oppia, pystyä, pyytää, päästä, päästää, ruveta, ryhtyä, saapua, tulla, vaatia.

Menen kurssille opiskelemaan suomea.
Matkustan Espanjaan nauttimaan auringosta.
Viikonlopuksi lähden Suomeen rentoutumaan.


HARJOTUS LAUSETYYPIT

16.1.15

Aikamuodot. Harjoitus

Tehtävä:
Avaa sulut ja laita verbit oikeaan aikamuotoon. Открой скобки с поставь глаголы в правильную временную форму.


Vitsi
Kaksi vierasta keskustelivat juhlasalissa:
- Kuka on tuo nainen, joka laulaa niin kamalasti?, -(kysyä) toinen vieras.
- Minun vaimoni,- (vastata) toinen.
- Anteeksi, minä en (tarkoittaa), että hänen äänensä on kamala. Minä (tarkoittaa) tietysti sen, että se laulu, jota hän laulaa on kamala. Kukahan (säveltää) sen?
- Minä,- (vastata) vieras.Lunta (sataa) jo kaksi päivää.
Minä (asua) Suomessa jo 5 vuotta.
Minä (asua) tässä kaupungissa jo kauan.

Minä (syntyä) vuonna 1970.
Hän (syntyä) eläinsuojassa, koska ihmisten luona hänelle ei (olla) tilaa.
Hän (syntyä) pienessä kylässä, joka olisi jäänyt tuntemattomaksi, ellei hän olisi (syntyä) siellä.
Milloin sinä (syntyä)?
Tässä talossa hän (syntyä).

Sinä jo (syödä)?
En, minä (tehdä) töitä koko päivän.

Maija (ostaa) asunnon.
Viime vuonna Maija (ostaa) asunnon.

Minä en vielä (käydä) uudessa kauppakeskuksessa.
Sinä et vielä (ostaa) lippuja.
Sinä jo (lukea)  uuden kirjan Wallanderista?
Ystäväni (matkustaa) taas Pariisiin.

Me (käydä) Budapestissa kaksi kertaa.
Pojat (käydä) viikonloppuna Tallinnassa.

Kuka (polttaa) täällä tupakkaa?
Minä en vielä (palauttaa) kotitehtävää opettajalle tarkistettavaksi.

Kun minä (tulla), kaikki jo (lähteä).
Kun poika (palata) vihdoin kotiin, isä jo (kuolla).
Kun (palata) matkalta, ryhdymme työhön.
Kun (ihastua) häneen, minä en tiennyt kuinka vaikea ihminen hän on.
Teppo kävi syksyllä Italiassa, ja sitä ennen hän (käydä) Espanjassa. 
Tavallisesti Matti ei tee ruokaa, mutta tänään hän (tehdä) sen.
Kuulin, että Tanja (ostaa) uuden auton.